Naše poslovanje

Poslovanje

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izjava lica odgovornih za finansijski izveštaj

Izveštaj o poslovanju društva

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene uz finansijske izveštaje

Izveštaj revizora

Izveštaj o ostalom rezultatu

Posebni podaci za finansijski izveštaj

Statistički izveštaj

Skupština akcionara

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 25.06.2021. godine u sedištu društva Proel a.d., Đorđa Stanojevića 9a, Beograd.

Izveštaj sa redovne sednice

Donete odluke 

Obaveštenje o isplati dividende 

Poslovnik o radu skupštine

Statut

Ugovor o organizovanju